Mga Tauhan


 • Juan Crisostomo Magsalin Y Ibarra - binatang nag-aral sa Europa; nangarap na makapagpatayo ng paaralan upang matiyak ang magandang kinabukasan ng mga kabataan ng San Diego.
 • Elias - bangkero at magsasakang tumulong kay Ibarra para makilala ang kanyang bayan at ang mga suliranin nito.
 • Don Santiago de los Santos o Kapitan Tiago - mangangalakal na tiga-Binondo; ama-amahan ni Maria Clara.
 • Padre Damaso - isang kurang Pransiskano na napalipat ng ibang parokya matapos maglingkod ng matagal na panahon sa San Diego; tunay na ama ni Maria Clara.
 • Padre Salvi o Bernardo Salvi- kurang pumalit kay Padre Damaso, nagkaroon ng lihim na pagtatangi kay Maria Clara.
 • Maria Clara - mayuming kasintahan ni Crisostomo; mutya ng San Diego na inihimatong anak ng kanyang ina na si Doña Pia Alba kay Padre Damaso.

 • Don Anastacio o Pilosopo Tasyo - maalam na matandang tagapayo ng marurunong na mamamayan ng San Diego.
 • Sisa - Isang masintahing ina na ang tanging kasalanan ay ang pagkakaroon ng asawang pabaya at malupit.
 • Basilio at Crispin - magkapatid na anak ni Sisa; sakristan at tagatugtog ng kampana sa simbahan ng San Diego.
 • Alperes - matalik na kaagaw ng kura sa kapangyarihan sa San Diego (itinuring ni Rizal na Hari ng Italya ng San Diego habang ang kura ang Papa ng Estado Pontipikal)
 • Donya Victorina de de Espadaña - babaing nagpapanggap na mestisang Kastila kung kaya abut-abot ang kolorete sa mukha at maling pangangastila.
 • Donya Consolacion - napangasawa ng alperes; dating labandera na may malaswang bibig at pag-uugali.
 • Don Tiburcio de Espadaña - isang pilay at bungal na Kastilang napadpad sa Pilipinas sa paghahanap ng magandang kapalaran; napangasawa ni Donya Victorina.

 • Linares - malayong pamangkin ni Don Tiburcio at pinsan ng inaanak ni Padre Damaso na napili niya para mapangasawa ni Maria Clara.
 • Don Filipo - tinyente mayor na mahilig magbasa na Latin
 • Señor Nol Juan - namahala ng mga gawain sa pagpapatayo ng paaralan.
 • Lucas - kapatid ng taong madilaw na gumawa ng kalong ginamit sa di-natuloy na pagpatay kay Ibarra.
 • Tarsilo at Bruno - magkapatid na ang ama ay napatay sa palo ng mga Kastila.
 • Tiya Isabel - hipag ni Kapitan Tiago na tumulong sa pagpapalaki kay Maria Clara.
 • Donya Pia Alba - masimbahing ina ni Maria Clara na namatay matapos na kaagad na siya'y maisilang.

 • Inday, Sinang, Victoria, at Andeng - mga kaibigan ni Maria Clara sa San Diego
 • Kapitan-Heneral - pinakamakapangyarihan sa Pilipinas; lumakad na maalisan ng pagka-ekskomunyon si Ibarra.
 • Don Rafael Ibarra - ama ni Crisostomo; nakainggitan nang labis ni Padre Damaso dahilan sa yaman kung kaya nataguriang erehe.
 • Don Saturnino - lolo ni Crisostomo; naging dahilan ng kasawian ng nuno ni Elias.
 • Balat - nuno ni Elias na naging isang tulisan
 • Don Pedro Eibarramendia - ama ni Don Saturnino; nuno ni Crisostomo

 • Mang Pablo - pinuno ng mga tulisan na ibig tulungan ni Elias.
 • Kapitan Basilio - ilan sa mga kapitan ng bayan sa San Diego Kapitan Tinong at Kapitan Valentin; ama ni Sinang
 • Tinyente Guevarra - isang matapat na tinyente ng mga guwardiya sibil na nagsalaysay kay Ibarra ng tungkol sa kasawiang sinapit ng kanyang ama.
 • Kapitana Maria - tanging babaing makabayan na pumapanig sa pagtatanggol ni Ibarra sa alaala ng ama.
 • Padre Sibyla - paring Dominikano na lihim na sumusubaybay sa mga kilos ni Ibarra.
 • Albino - dating seminarista na nakasama sa piknik sa lawa.

Maghanap sa Google

Tungkol Samin

Ito ay isang website na hatid sainyo ng mga sumusunod:

ng III-St. Alphonsus ng Malate Catholic School.

Para sa karagdagang katanungan, maaring magpadala ng e-mail sa jayyarr.shirousa@yahoo.com

Maraming salamat sa pagbisita sa pahinang ito at tamasahin ninyopng mabuti ang inyong pamamalagi.

© 2009-2010

Bb. Rodesa Lajada

Bb. Kristine Aniz